The energy certificate (EPC), mandatory since June 2013 for selling or renting properties, significantly impacts market value and compliance, rating energy efficiency from 'A' to 'G' and valid for 10

Energiecertificaat Essentials: Verbetering van de Verkoopwaarde en Belangrijkheid van uw Woning


Het Energiecertificaat, Certificado de Eficiencia Energética (CEE) of Energy Performance Certificate (EPC), is sinds 1 juni 2013 een cruciaal element in de vastgoedsector. Deze vereiste is van toepassing op iedereen die een woning verkoopt of verhuurt, zowel voor korte als lange termijn. Er zijn echter enkele opmerkelijke uitzonderingen op deze regel, die later in dit artikel zullen worden besproken.

Een EPC is in feite een rapport dat de energie-efficiëntie van een woning evalueert, rekening houdend met het elektriciteits-, water- en gasverbruik. Het geeft een beoordeling die varieert van “A” voor de meest efficiënte woningen tot “G” voor de minst efficiënte woningen. Dit beoordelingssysteem stelt potentiële kopers of huurders in staat om in één oogopslag inzicht te krijgen in het energiegebruik en de efficiëntie van een woning.

Om een EPC te verkrijgen, moet men contact opnemen met een geregistreerde EPC-beoordelaar. In dit vakgebied zijn veel professionals, waaronder specialisten in hernieuwbare energie, architecten, landmeters en bouwkundig ingenieurs, gekwalificeerd om de energieprestaties van een woning te beoordelen en een EPC af te geven.

Over het algemeen ligt de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van een energiecertificaat bij de verkoper van het pand, of in het geval van een nieuw gebouwd pand, ligt de verantwoordelijkheid bij de ontwikkelaar. Eenmaal afgegeven, biedt het EPC een garantie van tien jaar voor het pand. Het is van essentieel belang voor vastgoedbedrijven, met name die welke zijn belast met de verkoop van het pand, om een kopie van het energiecertificaat in hun dossier te hebben. Het niet in het bezit hebben van een geldig EPC kan leiden tot aanzienlijke boetes, tot €4.000.

Het is essentieel om te begrijpen welke eigendommen een EPC vereisen en welke zijn vrijgesteld. Als u van plan bent uw eigendom te verkopen of te verhuren voor meer dan vier maanden, is het verkrijgen van een EPC verplicht. Zonder dit certificaat is het niet wettig om het pand te verkopen of te verhuren voor periodes langer dan vier maanden. Voor de verkoop van onroerend goed moet de verkoper het originele EPC overleggen, en voor nieuwe huurovereenkomsten moet een kopie van het certificaat aan het contract worden gehecht.

Makelaars zijn ook verplicht om het energielabel duidelijk weer te geven in hun reclamemateriaal. Dit omvat posters, online vermeldingen en brochures. Het is een manier om transparantie te waarborgen en potentiële kopers of huurders directe informatie te verstrekken over de energie-efficiëntie van het pand.

Wanneer is een energiecertificaat niet vereist?

In sommige gevallen is een energiecertificaat niet vereist, aangezien bepaalde voorwaarden van toepassing zijn. De volgende lijst geeft informatie over wanneer een EPC niet verplicht is:

  1. Eigendommen met een vloeroppervlakte van minder dan 50 vierkante meter.
  2. Gebouwen die zijn gekocht voor ingrijpende renovatie of sloop.
  3. Gebouwen of delen van gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt.

Naast dat het een wettelijke verplichting is, kan het hebben van een energiecertificaat (EPC) waarde toevoegen aan uw eigendom. Het is ook een vereiste voor het verkrijgen van een vakantieverhuurvergunning, indien van toepassing. De respectieve autonome gemeenschap heeft inspectieteams om de naleving van deze voorschriften te controleren. Het ontbreken van een geldig EPC kan leiden tot ernstige boetes, waarbij de ernst van de straf afhangt van de aard van de overtreding.

Samengevat, de introductie van het Energieprestatiecertificaat is een belangrijke stap geweest in het verbeteren van de energie-efficiëntie en milieubewustzijn in de vastgoedmarkt. Het zorgt er niet alleen voor dat eigendommen aan bepaalde energienormen voldoen, maar helpt ook bij het nemen van geïnformeerde beslissingen voor zowel kopers als huurders. De uitkomst van het EPC heeft zelfs invloed gekregen op aankoopbeslissingen en de waarde die aan een eigendom wordt toegekend bij het waarderen ervan. Naarmate de wereld zich richt op meer duurzame levenspraktijken (en er een grotere vraag is van kopers naar deze duurzame energieoplossingen), zal het belang van dergelijke certificeringen waarschijnlijk groeien, waardoor ze een integraal onderdeel worden van vastgoedtransacties.

Michael Norton
Michael Norton Partner & Director

Verwante eigenschappen

Andere artikelen